QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

 

Theo điều 6 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, cá nhân sản xuất, tổ chức kinh doanh thực phẩm phải đăng ký công bố sản phẩm đối với các đối tượng sau:

·         Nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, thực phẩm dinh dưỡng y học.

 

·         Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi.

 

·         Các loại phụ gia sản phẩm có công dụng mới hoặc phụ gia không nằm trong nhóm phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm, không đứng đối tượng sử dụng được quy định bởi Bộ Y tế.

 5 Loại Thực Phẩm Tăng Cường Hệ Miễn Dịch, Chìa Khóa Để Khỏe Mạnh

http://airseaglobalgroup.thutucyte.com.vn/ban-tin/nhom-thuc-pham-bao-ve-suc-khoe-thuc-pham-dung-cho-che-do-an-dac-biet-thuc-pham-dinh-duong-y-hoc.html

 17 món ăn cho trẻ từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi suy dinh dưỡng, chậm lớn.  Phục hồi và tăng cân lành mạnh. | Mầm non Phường 5

http://airseaglobalgroup.thutucyte.com.vn/ban-tin/nhom-san-pham-dinh-duong-danh-cho-tre-duoi-36-thang.html

 

HỒ SƠ LÀM CÔNG BỐ TPCN NHẬP KHẨU: http://airseaglobalgroup.thutucyte.com.vn/gp-khac/ho-so-cong-bo-thuc-pham-chuc-nang-nhap-khau-gom-nhung-gi.html

 

HỒ SƠ LÀM CÔNG BỐ TPCN SẢN XUẤT TRONG NƯỚC: http://airseaglobalgroup.thutucyte.com.vn/gp-khac/ho-so-lam-cong-bo-thuc-pham-chuc-nang-trong-nuoc.html

 

 

Toàn văn Nghị định số 15/2018/ND-CP: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/Nghi-dinh-15-2018-ND-CP-huong-dan-Luat-an-toan-thuc-pham-341254.aspx

 

 

error: Content is protected !!