QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH ĐỐI VỚI NHỮNG VI PHẠM VỀ NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

 

Căn cứ Điều 76 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/09/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2020, đối với những hành vi vi phạm các quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế, sẽ bị xử phạt hành chính tùy theo mức vi phạm, cụ thể như sau:

Điều 76. Vi phạm các quy định về nhập khẩu trang thiết bị y tế

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Tài liệu trong hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế không bảo đảm tính hợp pháp theo quy định của pháp luật;

b) Xuất khẩu, nhập khẩu trang thiết bị y tế khi không đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi nhập khẩu trang thiết bị y tế khi chưa có số đăng ký lưu hành hoặc giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động trong thời hạn từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc tái xuất đối với hành vi quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp không áp dụng biện pháp này thì buộc tiêu hủy;

b) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này.

Nghiên cứu toàn bộ Nghị định: https://thutucyte.com.vn/…/nghi-dinh-117-2020-nd-cp-quy…

 

 

————————————————————————–
ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ TẠI VIỆT NAM
Các dịch vụ cung cấp :
– PHÂN LOẠI TBYT ( CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ )
– LƯU HÀNH BCD
– CÔNG BỐ LOẠI A VÀ TẤT CẢ CÁC LOẠI CÔNG BỐ KHÁC
– GPNK TT30
– CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TBYT BCD
– HẢI QUAN THIẾT BỊ Y TẾ
– VẬN CHUYỂN AIR / SEA EXW , FOB
Contact: Ms Yến- ASC TRANS .,JSC
☎️Mob : 0967478956 (zalo)
????Mail: yennt@asctrans.com.vn
Tìm kiếm thêm thông tin về nhập khẩu trang thiết bị y tế tại website: https://thutucyte.com.vn/

 

error: Content is protected !!