Quy trình phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

1.      Cơ quan phân tích phân loại hàng hóa

Khi các doanh nghiệp muốn mang hàng đi PTPL cần phải thực hiện PTPL tại các tổ chức chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan hải quan hoặc các tổ chức cơ quan đủ thẩm quyền pháp lý PTPL hàng hóa. Hiện nay các doanh nghiệp có thể PTPL hàng hóa tại Trung tâm PTPL hàng hóa XNK miền Bắc (Cục kiểm định Hải quan).

2.      Mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân tích để phân loại

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định:

a. Lấy mẫu hàng hóa

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải lấy mẫu để phân tích theo quy định tại Khoản 5 Điều 29 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015. Việc lấy mẫu thực hiện theo phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo mẫu số 05/PYCPT/2015 Phụ lục ban hành kèm Thông tư này). Mẫu được lấy từ chính lô hàng cần phân tích và mang tính đại diện; phải đủ về số lượng, khối lượng để phục vụ cho việc trưng cầu giám định hoặc giải quyết khiếu nại. Khi lấy mẫu phải có đại diện của người khai hải quan. Mẫu phải được các bên ký xác nhận và niêm phong. Khi bàn giao mẫu phải có biên bản bàn giao và ký xác nhận của các bên.

Trường hợp lấy mẫu nhưng vắng mặt người khai hải quan, cơ quan hải quan lấy mẫu với sự chứng kiến của cơ quan nhà nước tại khu vực cửa khẩu, đại diện doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp kinh doanh cảng, kho bãi và phải có ký xác nhận của các bên chứng kiến.

b. Số lượng mẫu: 02 mẫu

Trường hợp không thể lấy đủ số lượng mẫu thì lấy 01 mẫu và gửi kèm catalogue, hình ảnh của mẫu.

Trường hợp người khai hải quan chỉ nhập khẩu 01 mẫu thì không thực hiện lấy mẫu.

c. Giao nhận mẫu

Cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích trực tiếp gửi mẫu. Trường hợp người khai hải quan đề nghị được trực tiếp chuyển mẫu thì phải chịu trách nhiệm về tính toàn vẹn của mẫu và thời gian gửi mẫu.

Mẫu chỉ có giá trị pháp lý khi còn nguyên niêm phong.

Về khối lượng mẫu cần lấy tùy theo từng loại mặt hàng được quy định cụ thể tại mục 2 phần IV Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 2131/QĐ-TCHQ ngày 31/07/2015 của Tổng cục Hải quan.

3.      Thời gian phân tích

Trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ và mẫu hàng hóa, Trung tâm PTPL có văn bản Thông báo kết quả phân tích gửi Tổng cục Hải quan. Trường hợp hồ sơ của hàng hóa cần phân tích có từ 02 mẫu hàng hóa trở lên hoặc mẫu hàng hóa phức tạp, cần phải có thêm thời gian phân tích, trong thời hạn không quá 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận mẫu hàng hóa và hồ sơ của hàng hóa cần phân tích, Trung tâm PTPL phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan hải quan nơi có yêu cầu phân tích biết và dự kiến thời gian trả lời kết quả phân tích. Sau khi có kết quả phân tích, Trung tâm PTPL có văn bản Thông báo kết quả phân tích gửi Tổng cục Hải quan, kèm bản chụp hồ sơ phân tích.

 

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành văn bản Thông báo kết quả phân loại hàng hóa trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả phân tích của Trung tâm PTPL.

Văn bản Thông báo kết quả phân loại của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan là cơ sở để xác định mức thuế, thực hiện chính sách mặt hàng đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; được cập nhật vào cơ sở dữ liệu, công khai trên trang thông tin điện tử và áp dụng thống nhất trong ngành hải quan.

4. Hồ sơ giấy tờ đề nghị phân tích phân loại hàng hóa

  • Công văn đề nghị mang hàng đi PTPL hàng hóa
  • Phiếu yêu cầu phân tích kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa
  • Bộ chứng từ làm thủ tục Hải quan sao y (Tờ khai, PO, invoice, vận đơn…)
  • Các tài liệu kỹ thuật liên quan tới mặt hàng PTPL

ASC TRANS – HỖ TRỢ CÁC DỊCH VỤ

1. Giấy phép Thiết bị y tế

– Phân loại Thiết bị y tế

– Xin giấy phép nhập khẩu TT30, Đăng ký lưu hành

– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố đủ điều kiện sản xuất

– Công bố mua bán TTBYT loại BCD (Bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh thiết bị y tế)

2. Giấy phép Thực phẩm chức năng + mỹ phẩm

– Công bố Thực phẩm chức năng hàng nhập khẩu và hàng SX trong nước, Công bố mỹ phẩm

– Đăng ký quảng cáo TPCN, tự công bố TPCN

3. Dịch vụ logistics, vận chuyển quốc tế

– Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng y tế, thực phẩm chức năng

Ms Huyền – 0368.907.239 (mob/zalo)

Mail: huyenct@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!