THAY ĐỔI CÁC NỘI DUNG ĐÃ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

THAY ĐỔI CÁC NỘI DUNG ĐÃ CÔNG BỐ MỸ PHẨM

Đối với các sản phẩm mỹ phẩm đã công bố và được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, khi có thay đổi các nội dung sau, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường phải có văn bản đề nghị bổ sung (đối với các nội dung không phải công bố mới) kèm theo tài liệu có liên quan đến nội dung bổ sung và phải được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thực hiện công bố mới theo quy định (đối với các nội dung phải công bố mới).

– DOANH NGHIỆP THAY ĐỔI CÁC NỘI DUNG SAU SẼ ĐƯỢC LÀM CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG:

+ Thay đổi dạng trình bày của sản phẩm

+ Tên và/hoặc địa chỉ của công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nhưng không thay đổi số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.

+ Tên và/hoặc địa chỉ của công ty nhập khẩu

+ Thay đổi người đại diện cho công ty

+ Thay đổi kích cỡ bao gói, chất liệu bao bì, nhãn sản phẩm (Bổ sung nhưng không áp dụng nếu như thông tư cần thiết không được đề cập trong Phiếu công bố)

– DOANH NGHIỆP CÓ SỰ THAY ĐỔI SAU PHẢI LÀM CÔNG BỐ MỚI:

+ Thay đổi nhãn hàng

+ Thay đổi tên sản phẩm

+ Thay đổi công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường

+ Thay đổi dạng sản phẩm

+ Thay đổi mục đích sử dụng

+ Thay đổi công thức

+ Thay đổi nhà sản xuất hoặc đóng gói (tên và/hoặc địa chỉ)

THAY ĐỔI

DỊCH VỤ MỸ PHẨM của ASC TRANS

1.Công bố MP Nhập Khẩu

2.Xác nhận quảng cáo

3. Hải quan hàng MP nhập khẩu

4. Vận tải EXW/FOB về Việt Nam ASC TRANS – DỊCH VỤ NHẬP KHẨU TBYT, TPCN CHUYÊN NGHIỆP

Mob: 0368907239 – Ms Huyền Như

Mail: huyenct@asctrans.com.vn

 


error: Content is protected !!