THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI EVFTA

THỜI ĐIỂM NỘP CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI EVFTA

 

123

 

 

Theo Điều 3 – Thông tư 07/2021/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu đối với các DN nhập khẩu hàng hóa từ các nước được quy định trong Hiệp định Thương mại tự do EVFTA muốn được hưởng ưu đãi thuế được quy định như sau: 

 

           a) Người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 7 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

          b) Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, người khai hải quan phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không quá 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

 

         c) Trường hợp người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ sau thời hạn hiệu lực quy định tại điểm b khoản 1 Điều này vì lý do bất khả kháng hoặc các lý do hợp lệ khác nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nhập khẩu hoặc các trường hợp xuất trình muộn khác, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) xem xét, quyết định việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA đối với các trường hợp cụ thể. Đối với trường hợp xuất trình muộn khác, hàng hóa phải được nhập khẩu trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

 

NOTE:

 

       1. Việc kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA thực hiện theo Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Thông tư số 62/2020/TT-BTC ngày 05/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2018/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

 

         2. Đối với các tờ khai hải quan của mặt hàng NK đăng ký từ ngày 01/08/2020 đến trước ngày 11/3/2021, nếu đáp ứng đủ các quy định để được hưởng thuế suất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại Hiệp định EVFTA, Nghị định số 111/2020/NĐ-CP ngày 18/09/2020 của Chính phủ quy định Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của VN để thực hiện Hiệp định EVFTA giai đoạn 2020-2022 và đã nộp thuế với mức thuế cao hơn mức thuế quy định thì người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ cho cơ quan hải quan để được xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

 

Anh chị cần làm hồ sơ hoặc hỗ trợ về giấy tờ hàng Mỹ phẩm, Vận tải, Hải quan có thể liên hệ em 0975462608(mob/zalo) nhé ạ!!

 

AIRSEAGLOBAL GROUP 

1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD

3. Phân loại (Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí)

4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

5. Xin công bố loại A

6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

9. Công bố Thực phẩm chức năng

10. Công bố Mỹ phẩm

11. Quảng cáo Thực phẩm chức năng

 

Mob: 0975462608 (zalo) – Ms Minh Anh

Mail: minhanhnt@airseaglobalgroup.com.vn

Add: AIRSEAGLOBAL – Phòng 2410, tòa Eurowindow, 27 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, HN

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!