THÔNG BÁO 4124/TB-TCHQ – XÁC ĐỊNH MÃ SỐ MEG-3 TM DHA rf Powder

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4124/TBTCHQ

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2021

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư s 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 sửa đổi bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị số 06/2020/XĐHS ngày 14/7/2020 của Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu, mã số thuế: 0304918352; công văn số 366/KĐHQ-KD ngày 2/6/2021 của Cục Kiểm định hải quan;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã s do tổ chức, cá nhân cung cp:

 

Tên thương mại: MEG-3 TM DHA rf Powder

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nguyên liệu thực phẩm- Hỗn hợp vi lượng (MEG-3 TM DHA rf Powder)

Ký, mã hiệu, chủng loại: 5016315

Nhà sản xuất: DSM Nutritional Products LLC

2. Tóm tt mô tả hàng hóa được xác định trước mã s: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: 60% dầu cá, chất ổn định, gelatin

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: EPA: 27mg/g; DHA: 132mg/g; EPA+ DHA: 168-220mg/g. Tổng số Omega-3: 184 mg/g.

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: DHA (Docosa hexaenoic acid) là axit béo không no cần thiết thuộc nhóm acid béo Omega-3. DHA có vai trò quan trọng trong việc phát triển trí não ở trẻ em, giảm chlolesterol ở người trưởng thành.

– Thông số kỹ thuật: EPA: 27mg/g

– Quy trình sản xuất: dầu cá + chất nhũ hóa →giọt tụđóng vi bọcliên kết chéoly tâmsấyđóng gói.

– Công dụng theo thiết kế: Bổ sung DHA

3. Kết quả xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

 

Tên thương mại: MEG-3 TM DHA rf Powder

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: 60% dầu cá, chất ổn định, gelatin

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: EPA: 27mg/g; DHA: 132mg/g; EPA+ DHA: 168-220mg/g. Tng số Omega-3: 184 mg/g.

– Thành phần trong 1 g:

+ Dầu cá tinh luyện 600mg;

+ Gelatin cá 384.8 mg;

+ natri ascorbate 12.2mg;

+ hn hợp tocopherol tự nhiên 3 mg;

+ dầu hướng dương 1.3mg;

+ Ascorbyl palmitate 0.2mg;

+ citric acid 0.2mg

Sử dụng: sản phẩm được dùng trong các ứng dụng thực phẩm bao gồm thực phẩm cho trẻ em và thực phẩm bổ sung

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: DHA (Docosa hexaenoic acid) là axit béo không no cần thiết thuộc nhóm acid béo Omega-3. DHA có vai trò quan trọng trong việc phát triển trí não ở trẻ em, giảm chlolesterol ở người trưởng thành.

– Thông số kỹ thuật: EPA: 27mg/g

– Quy trình sản xuất: dầu cá + chất nhũ hóa →giọt tụđóng vi bọcliên kết chéoly tâmsấyđóng gói.

– Công dụng theo thiết kế: Bổ sung DHA

Ký, mã hiệu, chủng loại: 5016315

Nhà sản xuất: DSM Nutritional Products LLC

thuộc nhóm 15.17 “Margarine; các hn hợp hoặc các chế phm ăn được của chất béo hoặc du động vật hoặc thực vật hoặc các phn phân đoạn của các loại cht béo hoặc du khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo hoặc dầu ăn được hoặc các phần phân đoạn của chúng thuộc nhóm 15.16 ” phân nhóm 1517.90 “- Loại khác: ”, mã số 1517.90.80  – Của hỗn hp hoặc chế phẩm từ mỡ hoặc du động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

 

 

 

 

 

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 99/TB-TCHQ ngày 11/01/2021 của Tổng cục Hải quan và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Công ty Cổ phần Hóa chất Á Châu (tòa nhà Vinamilk Tower, lầu 11, số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, TP. H Chí Minh);
– Các cục HQ t
nh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b
)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

error: Content is protected !!