THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TPBS- BỘT THỨC UỐNG LÚA MẠCH

Thông báo số 118/TB-TCHQ ngày 09/01/2022 của Tổng Cục Hải quan. Dựa trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề ghị 0006/2022/MYR/TCHQ ngày 23/11/2022.

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Về Hàng hóa cần xác định:

Thực phẩm bổ sung- bột thức uống lúa mạch socola energen champion/energen champion powdered chocolate malt drink

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định:

– Thành phần

– cơ chế hoạt động

– Hàm lượng tính trên trọng lượng

– Thông số kỹ thuật

– Công dụng theo thiết kế

3. Kết quả xác định trước mã số:

Thuộc nhóm 19.01Chiết xuất malt: chế phẩm thực phẩm tử bột, tắm, bột thổ, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% trọng lượng là ca cao đã khi toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04. không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% trong lương là ca cao đã khi toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác “ phân nhóm 1901.90 — Loại khác “ mã số 1901.90.20 Chiết xuất malt” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Xem chi tiết tại: Thông báo số 118/TB-TCHQ

————————————
𝐴𝑛ℎ/𝑐ℎ𝑖̣ 𝑐𝑎̂̀𝑛 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑑𝑖̣𝑐ℎ 𝑣𝑢̣ 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑏𝑖̣ 𝑦 𝑡𝑒̂́ :
1. Xin Công bố tiêu chuẩn áp dụng TTBYT loại A và B
2. Rà soát, up mới hồ sơ lưu hành TTBYT loại C và D
3. Sửa hồ lưu hành TTBYT loại C và D đã up, đang bị phản hồi
4. Tư vấn phân loại TBYT miễn phí
5. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế
7. Vận chuyển quốc tế EXW, FOB
8. Khai hải quan trọn gói
9. Đăng ký ISO 13485/ ISO 9001

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, hải quan và đăng ký giấp phép chuyên ngành Thiết Bị Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111
———————————————–

ASC TRANS- HIỆU QUẢ LAN TỎA NIỂM TIN

 

error: Content is protected !!