THÔNG TƯ 05/2022/TT-BYT NGÀY 01/08/2022 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08/11/2021

THÔNG TƯ 05/2022/TT-BYT NGÀY 01/08/2022 HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 98/2021/NĐ-CP NGÀY 08/11/2021

Gửi anh chị,

Ngày hôm qua 1/08/2022,Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đã kí Thông tư 05 và 06 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021

Anh chị tìm kiếm tại link sau cho tiết thông tư:

 

Link full thông tư 05/2022/TT-BYT: TT 05.2022

Link full thông tư 06/2022/TT-BYT: TT 06.2022

 

 

error: Content is protected !!