THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TẠM XUẤT TÁI NHẬP, TẠM NHẬP TÁI XUẤT DỰ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TẠM XUẤT TÁI NHẬP, TẠM NHẬP TÁI XUẤT DỰ HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

 

 

Top 10+ Địa Điểm Tổ Chức Triển Lãm Sang Trọng, Chuyên Nghiệp Tại Hà Nội

 

1. Trình tự thực hiện

+ Bước 1: Người khai hải quan đăng ký, thực hiện thủ tục hải quan;
+ Bước 2: Cơ quan hải quan xem xét, quyết định việc thông quan tờ khai cho người khai hải quan.

 

2. Cách thức thực hiện:  Điện tử.

 

 

3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

I. Hồ sơ tạm nhập – tái xuất

a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;
b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt: 01 bản chụp;
c) Văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức hội chợ, triển lãm (trừ tạm nhập – tái xuất để giới thiệu sản phẩm): 01 bản chụp;
d) Giấy phép nhập khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

II. Hồ sơ tạm xuất – tái nhập

a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;
b) Văn bản có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tổ chức hội chợ, triển lãm (trừ tạm xuất – tái nhập để giới thiệu sản phẩm): 01 bản chụp;
c) Giấy phép xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.
–  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

VGP News :. | Định hướng xây dựng cảng nước sâu cho vùng ĐBSCL | BÁO ĐIỆN  TỬ CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

4. Thời hạn giải quyết

– Thời hạn tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hồ sơ hải quan: ngay sau khi người khai hải quan nộp, xuất trình hồ sơ hải quan đúng quy định của pháp luật (Khoản 1, Điều 23 Luật Hải quan)
– Thời hạn hoàn thành thành kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải:
+ Hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ chậm nhất là 02 giờ làm việc kể từ thời điểm cơ quan hải quan tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan;
+ Hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hoá chậm nhất là 08 giờ làm việc kể từ thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hàng hoá cho cơ quan hải quan;
Trường hợp hàng hóa thuộc đối tượng kiểm tra chuyên ngành về chất lượng, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn hoàn thành kiểm tra thực tế hàng hóa được tính từ thời điểm nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định.
Trường hợp lô hàng có số lượng lớn, nhiều chủng loại hoặc việc kiểm tra phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan quyết định việc gia hạn thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 02 ngày.

 

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

 

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

 

error: Content is protected !!