THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ NHẬP KHẨU

Chính sách nhập khẩu hàng hóa:

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016; Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018; Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Đối với hàng hóa nhập khẩu:

–  Trang thiết bị y tế loại A: phải công bố tiêu chuẩn áp dụng tại Sở Y tế và số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng chính là số đăng ký lưu hành của trang thiết bị y tế đó;

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định thì người khai hải quan nộp Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của Sở Y tế cấp để thông quan quan hàng hóa.

– Trang thiết bị y tế được phân loại B, C, D khi nhập khẩu mà thuộc danh mục Phụ lục I Thông tư số 30/2015/TT-BYT ngày 30/5/2015 của Bộ Y tế thì phải xin Giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp;

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ hải quan theo quy định thì người khai hải quan nộp Bản Phân loại Trang thiết bị y tế và Giấy phép nhập khẩu do Bộ Y tế cấp để thông quan quan hàng hóa.

– Trang thiết bị y tế được phân loại B, C, D không thuộc danh mục Phụ lục I Thông tư số 30/2015/TT-BYT thì không phải xin Giấy phép nhập khẩu.

ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, MỸ PHẨM

Các dịch vụ cung cấp :
– Phân loại chuẩn theo nghị định 169, xin GPNK TT30
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố SX, Công bố mua bán TTBYT loại BCD

– Công bố Mỹ phẩm nhập khẩu, Thực phẩm chức năng hàng nhập khẩu và hàng SX trong nước, Đăng ký quảng cáo TPCN, tự công bố TPCN

– Nhập khẩu ủy thác TBYT chuyên nghiệp

– Vận chuyển, thông quan hàng y tế

– Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng y tế, thực phẩm chức năng 

☎️ Mob: 0357466411 (zalo) – Ms Liên
????Mail: liengt@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!