THỦ TỤC NHẬP KHẨU CÂN SỨC KHỎE

THỦ TỤC NHẬP KHẨU CÂN SỨC KHỎE


HS CODE : 8423 8910 ( NK 3%, VAT 5% )

( Hàng đã được Asc Trans thông quan thực tế ngày 05.11.2018 )
( * Chú ý : Hàng phải Phê duyệt mẫu theo quy định Bộ khoa học công nghệ : https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Xuat-nhap-khau/Cong-van-2538-GSQL-GQ1-2017-nhap-khau-can-dien-tu-dung-trong-y-te-365943.aspx )

1. PHÂN LOẠI : A
2. THỦ TỤC HẢI QUAN :
– BẢN PHÂN LOẠI A
– PHIẾU TIẾP NHẬN CÔNG BỐ SỞ Y TẾ
– BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

3. CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )

 

error: Content is protected !!