THỦ TỤC NHẬP KHẨU CHÈ XANH

THỦ TỤC NHẬP KHẨU CHÈ XANH

 

 

CĂN CỨ PHÁP LÝ:

Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại (thủ tục hải quan điện tử).

Thông tư số 40/2012/TT-BNN ngày 15/08/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/04/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật an toàn thực phẩm,.

ĐIỀU KIỆN NHẬP KHẨU:

Sản phẩm trà xanh khi nhập khẩu cần thực hiện kiểm dịch thực vật và kiểm tra chất lượng hàng hóa đảm bảo an toàn thực phẩm

MÃ HS NHẬP KHẨU CHÈ XANH

2101 – Chất chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc, từ cà phê, chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các sản phẩm này hoặc có thành phần cơ bản là cà phê, chè, chè Paragoay; rau diếp xoăn rang và các chất thay thế cà phê rang khác, và các chiết xuất, tinh chất và chất cô đặc của chúng.

210120 – Chất chiết xuất, tinh chất và các chất cô đặc, từ chè hoặc chè Paragoay, và các chế phẩm có thành phần cơ bản là các chất chiết xuất, tinh chất hoặc các chất cô đặc này hoặc có thành phần cơ bản là chè hoặc chè Paragoay:

21012090 –  các Loại khác

THỦ TỤC NHẬP KHẨU CHÈ XANH

Hồ sơ kiểm dịch thực vật

 • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật;
 • Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu;
 • Giấy phép kiểm dịch thực vật nhập khẩu.

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn chất lượng trà

 • Giấy đăng ký kinh doanh (02 bản sao công chứng).
 • Phiếu kết quả kiểm nghiệm sản phẩm Trà (về chỉ tiêu chất lượng chủ yếu, chỉ tiêu chỉ điểm chất lượng và các chỉ tiêu vệ sinh liên quan).
 • Nhãn sản phẩm hoặc ảnh chụp nhãn sản phẩm và dự thảo nội dung ghi nhãn phụ (có đóng dấu của thương nhân).
 • 03 mẫu sản phẩm.

Hồ sơ thủ tục hải quan

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu
 • Hóa đơn thương mại trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán
 • Người khai hải quan không phải nộp hóa đơn thương mại trong các trường hợp nhất định.
 • Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác
 • Giấy phép nhập khẩu
 • Tờ khai trị giá
 • Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (chỉ trong 1 số trường hợp nhất định).
 • chè xanh
 • Liên hệ Ms Huyền Như

  ️ Mob/zalo/viber: 0368907239– Ms Huyền Như

  Mail: huyenct@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!