THỦ TỤC NHẬP KHẨU DUNG DỊCH LÀM KHÔ DỤNG CỤ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU DUNG DỊCH LÀM KHÔ DỤNG CỤ

1. PHÂN LOẠI : A

2. CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN LOẠI A

2. THỦ TỤC HẢI QUAN :
– PHÂN LOẠI

– CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN LOẠI A

– BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

3. CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ CÔNG BỐ, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100%)

ASC TRANS – HỖ TRỢ CÁC DỊCH VỤ
1. Giấy phép Thiết bị y tế
– Phân loại Thiết bị y tế
– Xin giấy phép nhập khẩu TT30, Đăng ký lưu hành
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố đủ điều kiện sản xuất
– Công bố mua bán TTBYT loại BCD (Bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh thiết bị y tế)
2. Giấy phép Thực phẩm chức năng + mỹ phẩm
– Công bố Thực phẩm chức năng hàng nhập khẩu và hàng SX trong nước, Công bố mỹ phẩm
– Đăng ký quảng cáo TPCN, tự công bố TPCN
3. Dịch vụ logistics, vận chuyển quốc tế
– Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng y tế, thực phẩm chức năng

Liên hệ Ms Huyền Như – 0368907239

Mail: huyenct@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!