THỦ TỤC NHẬP KHẨU GHẾ KHÁM BỆNH

THỦ TỤC NHẬP GHẾ KHÁM BỆNH

1. HS CODE: 94029010 (Thuế NK ib, VAT ib)

2. PHÂN LOẠI: A

3. THỦ TỤC HẢI QUAN

– Phân loại và xin công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang tbyt thuộc loại A

– Bộ chứng từ thương mại: INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

ASC TRANS – DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ

1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD

3. Phân loại ( Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí )

4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

5. Xin công bố loại A

6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

 

 

 
error: Content is protected !!