THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG MỸ PHẨM

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MẶT HÀNG MỸ PHẨM

Căn cứ –  Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ

            – Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định yề quản lý mỹ phẩm. 

Thực hiện theo điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 23/5/2015. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:

1. Tờ khai hàng hóa nhập khẩu 

Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan và nộp bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu (theo mẫu HQ/2015/NK phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này)

2. Hóa đơn thương mại: 01 bản chụp (trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán)

3. Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương: 01 bản chụp (trừ hàng hóa nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hóa mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý)

4. Phiếu công bố mỹ phẩm nhập khẩu còn hiệu lực: 01 bản sao

5. Tờ khai giá trị: Người khai hải quan khia tờ khai giá trị theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan: 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

6. Hợp đồng ủy thác nhập khẩu hàng hóa, ghi rõ giá cung cấp theo hợp đồng ủy thác không bao gồm thuế thuế GTGT (đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác): 01 bản  chụp

ttnk mp

ASC TRANS – SỐ 1 DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ TẠI VIỆT NAM Các dịch vụ cung cấp :

– ISO 13485, ISO 9001

– CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT

– PHÂN LOẠI TBYT ( CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ )

– LƯU HÀNH BCD

– CÔNG BỐ LOẠI A VÀ TẤT CẢ CÁC LOẠI CÔNG BỐ KHÁC

– GPNK TT30

– CÔNG BỐ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH TBYT BCD

– CFS, CE, FDA

– HẢI QUAN THIẾT BỊ Y TẾ

– VẬN CHUYỂN AIR / SEA EXW , FOB VỀ VIỆT NAM

️ Mob/zalo: 0368907239- Ms Huyền Như

Mail: huyenct@asctrans.com.vn


 

error: Content is protected !!