THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY TẠO OXY GIA ĐÌNH – Y TẾ

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY TẠO OXY GIA ĐÌNH – Y TẾ
Anh chị cần hỗ trợ nhập khẩu liên hệ: 0812 030 199
1. Thủ tục nhập khẩu máy tạo oxy (chỉ có chức năng lọc tách oxy không khí)
HS code: 9019 2000 ( NK 0%, VAT 10%)
– Phân loại B
– Bộ hồ sơ hải quan ( IV, packing list, tờ khai)
THỦ_TỤC_NHẬP_KHẨU_MÁY_TẠO_OXY_GIA_ĐÌNH_-_Y_TẾ.png
_________________________________________________
ASC TRANS
DỊCH VỤ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30
2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD
3. Phân loại (Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí)
4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD
5. Xin công bố loại A
6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất thiết bị y tế
7. Vận chuyển quốc tế EXW, FOB
8. Khai hải quan trọn gói
DỊCH VỤ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG VÀ MỸ PHẨM
1. Công bố TPCN Nhập khẩu
2. Công bố TPCN sản xuất trong nước
3. Đăng kí Quảng cáo TPCN
4. Kiểm nghiệm TPCN
6. Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
7. Khai Hải quan hàng TPCN/ mỹ phẩm nhập khẩu
8. Vận tải EXW/FOB về Việt Nam

error: Content is protected !!