THỦ TỤC NHẬP KHẨU MIẾNG NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MIẾNG NIỀNG RĂNG TRONG SUỐT

  1. HS CODE: 90184900 (NK 0%, VAT 5%)

  2. PHÂN LOẠI: A

  3. THỦ TỤC HẢI QUAN

  • Phân loại và xin công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang tbyt thuộc loại A

  • Bộ chứng từ thương mại:  INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE

ASC TRANS – DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ

1. Xin giấy phép nhập khẩu thông tư 30

2. Xin đăng ký lưu hành thiết bị y tế BCD

3. Phân loại ( Chuẩn vào thầu – Được phân loại lại 1 lần miễn phí )

4. Xin Công bố đủ điều kiện kinh doanh thiết bị y tế loại BCD

5. Xin công bố loại A

6. Xin công bố đủ điều kiện sản xuất

7. Vận chuyển Exw, Fob khai hải quan trọn gói

8. Thủ tục tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất hàng y tế

 

Mob: 0978216984 (zalo: 0923066352) – Ms Linh

 

 

 
error: Content is protected !!