THỦ TỤC NHẬP KHẨU ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN MẪU

THỦ TỤC NHẬP KHẨU ỐNG MÔI TRƯỜNG VẬN CHUYỂN MẪU VIRUT
Hs code: 3821 0090 (Thuế 0, VAT 5)
—-->>>Thủ tục nhập khẩu gồm:
1. PHÂN LOẠI : A
2. CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN LOẠI A
——>>>Bộ hồ sơ hải quan:
– PHÂN LOẠI
– CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN LOẠI A
– BỘ HỒ SƠ ĐẦY ĐỦ : INV, PKL, TỜ KHAI, CATALOGUE
3. CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ CÔNG BỐ, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100%)
 
ASC TRANS – HỖ TRỢ CÁC DỊCH VỤ
1. Giấy phép Thiết bị y tế
– Phân loại Thiết bị y tế
– Xin giấy phép nhập khẩu TT30, Đăng ký lưu hành
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố đủ điều kiện sản xuất
– Công bố mua bán TTBYT loại BCD (Bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh thiết bị y tế)
2. Giấy phép Thực phẩm chức năng + mỹ phẩm
– Công bố Thực phẩm chức năng hàng nhập khẩu và hàng SX trong nước, Công bố mỹ phẩm
– Đăng ký quảng cáo TPCN, tự công bố TPCN
3. Dịch vụ logistics, vận chuyển quốc tế
– Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng y tế, thực phẩm chức năng
☎ Liên hệ Ms Liên – 0357.466.411
error: Content is protected !!