THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ LƯU HÀNH BỈM TRẺ EM

????THỦ TỤC NHẬP KHẨU VÀ LƯU HÀNH BỈM TRẺ EM
????1. Mã HS code bỉm trẻ em
Mã HS code bỉm trẻ em có thể tham khảo nhóm 9619.
96190011– – Lõi thấm hút bằng vật liệu dệt
96190012– – Băng (miếng) và nút bông vệ sinh (tampons) từ giấy, bột giấy, tấm xơ sợi xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo
96190013– – Bỉm và miếng lót vệ sinh trẻ em từ giấy, bột giấy, tấm xơ sợi xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo
96190014– – Loại khác, từ giấy, bột giấy, tấm xơ sợi xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo
96190019– – Loại khác
????2. Thủ tục hải quan nhập khẩu bỉm trẻ em
Hiện tại mặt hàng bỉm trẻ em không thuộc diện kiểm tra chuyên ngành khi nhập khẩu, do đó doanh nghiệp làm thủ tục thông quan bình thường.
Bộ hồ sơ hải quan nhập khẩu theo khoản 5 điều 1 thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi điều 16 thông tư 38/2015/TT-BTC.
Doanh nghiệp chuẩn bị:
– Tờ khai hải quan nhập khẩu
– Commercial Invoice (hóa đơn thương mại)
– Vận tải đơn (Bill of Lading hoặc air waybill)
– Giấy chứng nhận xuất xứ (CO- nếu có)
????3. Giấy phép lưu hành trên thị trường
❗Thông tư 21/2017/TT-BCT Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng Formaldehit và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may, ban hành kèm theo thông tư này. Trong đó, sản phẩm Tã (Bỉm), là sản phẩm dành cho trẻ em có mã hàng 9619 trong danh mục sản phẩm dệt may chịu sự điều chỉnh của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số 01 ngày 23 tháng 10 năm 2017. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/05/2018.
❗Tuy nhiên, ngày 15 tháng 8 năm 208 Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư số 20/2018/TT-BCT sửa đổi Phụ lục I Thông tư 21/2017/TT-BCT, cụ thể: Bãi bõ mã hàng 9619. Thông tư có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019. Vì vậy, sản phẩm Tã (Bĩm) cho trẻ em sẽ không thuộc đối tượng phải được công bố hợp quy, gắn dấu hợp quy (CR) trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.
????????Như vậy doanh nghiệp chỉ cần làm bản tự công bố cho sản phẩm để được lưu thông trên thị trường
————————————————————————————————————————————————————————
ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ, TPCN, MP
Các dịch vụ cung cấp :
1. Phân loại TTBYT (CHỈ TỪ 400K, Có chứng chỉ hành nghề, chuẩn vào thầu, làm công bố, GPNK, lưu hành)
2. ISO 13485. ISO 9001. ISO 22000
3. Công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT
4. Công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT loại BCD
5. Xin giấy phép nhập khẩu TBYT thông tư 30
6. Công bố TTBYT loại A nhập khẩu/sản xuất trong nước
7. Tra soát – Up sửa – Up mới hồ sơ đăng ký lưu hành TTBYT loại BCD nhập khẩu/sản xuất trong nước
8. Tư vấn thuế XNK, MÃ HS, xử lý VAT 5 VAT 10 hàng y tế
9. Công bố TPCN nhập khẩu/sx trong nước, đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo
10. Tự công bố sản phẩm nhập khẩu
11. Công bố mỹ phẩm nhập khẩu
12. Thủ tục hải quan trọn gói
13. Vận chuyển AIR/SEA EXW, FOB, TRUCKING nội địa
☎ Mob: 0965138426 – Ms Hạnh (Mob/Zalo)
???? Hanhht@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!