THỦ TỤC NHẬP MẶT NẠ THỞ

THỦ TỤC NHẬP MẶT NẠ THỞ
HS CODE 9020 0000
Mặt_nạ_thở.jpg
THUẾ NK 0, VAT 10%
Thủ tục Hải quan
Phân loại B
Invoice, Packing list, catalouge, Tờ khai
Chú ý: tem nhãn khớp 100% Phân loại, Invoice, Tờ khai
Liên hệ 0812030199(Ms Lan Anh)
ASC TRANS
1. Giấy phép Thiết bị y tế
– Phân loại Thiết bị y tế
– Xin giấy phép nhập khẩu TT30, Đăng ký lưu hành
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố đủ điều kiện sản xuất
– Công bố mua bán TTBYT loại B,C,D
2. Giấy phép Thực phẩm chức năng + mỹ phẩm
– Công bố Thực phẩm chức năng, Công bố mỹ phẩm
– Đăng ký quảng cáo TPCN, tự công bố TPCN
3. Dịch vụ logistics, vận chuyển quốc tế
– Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT, tư vấn CO miễn thuế hàng y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm
error: Content is protected !!