THỦ TỤC NHẬP MÁY LỌC RỬA TẾ BÀO

Thủ Tục Nhập Máy Lọc Rửa Tế Bào:

Máy lọc rửa tế bào mã HS Code : 90189090 

1. Hàng Phân loại : A

Hồ sơ:

– ISO 13485

– CFS/ công bố đủ điều kiện sản xuất

 

2. Thủ tục khai báo hải quan gồm:

– Bản phân loại A

– Công bố tiêu chuẩn loại A

 

– Bộ hồ sơ đầy đủ : INV, PKL, VẬN ĐƠN, CATALOGUE

CHÚ Ý : TEM NHÃN TRÊN HÀNG PHẢI CHUẨN 100% NHƯ CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN VÀ PHÂN LOẠI, INVOICE VÀ TỜ KHAI ( TRÙNG NHAU 100% )

Máy ly tâm lọc rửa tinh trùng - Máy ly tâm phòng lab iui - Máy ly ...

 
error: Content is protected !!