THỦ TỤC NHẬP THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Thủ tục nhập khẩu Thiết bị phòng cháy chữa cháy

1. Hồ sơ đề nghị kiểm định, gồm:

– Đơn đề nghị kiểm định phương tiện (mẫu số PC17 Thông tư số 66/2014/TT-BCA);
– Các tài liệu kỹ thuật của phương tiện đề nghị kiểm định;
– Chứng nhận chất lượng của phương tiện (nếu có);
– Chứng nhận xuất xưởng của phương tiện.

Hồ sơ đề nghị kiểm định nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải có bản dịch ra tiếng Việt và cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản dịch đó.
Cơ quan, tổ chức, cá nhân chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định và cung cấp mẫu phương tiện cần kiểm định theo yêu cầu của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy.

2. Thời gian giải quyết: Theo Điểm b Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 66/2014/TT-BCA của Bộ Công an.

Chậm nhất không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và mẫu phương tiện cần kiểm định, cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy có thẩm quyền phải có kết quả và trả kết quả kiểm định. Đối với các phương tiện khi kiểm định phải phụ thuộc vào việc lắp đặt hệ thống đồng bộ phương tiện thì cơ quan tiến hành kiểm định cần thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị kiểm định biết và thống nhất thời gian trả kết quả kiểm định.

Chậm nhất không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được công văn kèm theo biên bản kiểm định của đơn vị kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy, cơ quan Cảnh sát PCCC có thẩm quyền phải xem xét, cấp giấy chứng nhận kiểm định phương tiện; trường hợp không cấp giấy chứng nhận phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

3. Thực hiện kiểm tra, kiểm định

– Kiểm định chủng loại, mẫu mã phương tiện phòng cháy và chữa cháy.
– Kiểm định thông số kỹ thuật liên quan đến chất lượng phương tiện.
– Kiểm tra nguồn gốc xuất xứ, thời gian sản xuất, số sêri và các thông số kỹ thuật của phương tiện.

Anh chị cần hỗ trợ up – tra soát – chỉnh sửa hồ sơ đăng ký lưu hành thì alo em 0975462608 nhé ah!

error: Content is protected !!