THỦ TỤC THU HỒI SỐ LƯU HÀNH TTBYT

THỦ TỤC THU HỒI SỐ LƯU HÀNH TTBYT

 

thu hồi

 

Điều 36 Nghị định 169/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về thủ tục thu hồi số lưu hành đối với các trang thiết bị y tế thuộc các trường hợp trong điều 35 Nghị định 169/2016/NĐ-CP, Cụ thể như sau:

 

1. Trong quá trình kiểm tra, thanh tra, nếu phát hiện một trong các trường hợp theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 và 9 Điều 35 Nghị định này (Nghị định 169/2016/NĐ-CP)  thì cơ quan thực hiện việc kiểm tra, thanh tra phải lập biên bản và gửi về Bộ Y tế hoặc Sở Y tế nơi đã cấp số lưu hành (sau đây gọi tắt là cơ quan cấp số lưu hành).

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan cấp số lưu hành xem xét, quyết định việc thu hồi số lưu hành thuộc thẩm quyền quản lý.

3. Sau khi ban hành quyết định thu hồi số lưu hành, cơ quan ban hành quyết định thu hồi có trách nhiệm:

a) Đăng tải quyết định thu hồi số lưu hành trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp số lưu hành, đồng thời gửi quyết định thu hồi số lưu hành đến chủ sở hữu số lưu hành, Bộ Y tế và các Sở Y tế khác trên phạm vi toàn quốc;

b) Hủy bỏ các thông tin liên quan đến trang thiết bị y tế đã đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp số lưu hành.

4. Khi nhận được quyết định thu hồi số lưu hành của cơ quan cấp số lưu hành, các Sở Y tế có trách nhiệm đăng tải quyết định thu hồi số lưu hành trên cổng thông tin điện tử, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn giám sát việc thu hồi các trang thiết bị y tế.

 

Quý doanh nghiệp cần hỗ trợ về làm lưu hành, công bố, thủ tục nhập khẩu, thông quan, tư vấn thuế Vat, vận chuyển hàng thiết bị y tế, vật tư y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và giải đáp cụ thể.

error: Content is protected !!