THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) CHO KHẨU TRANG VẢI

THỦ TỤC XIN GIẤY CHỨNG NHẬN LƯU HÀNH TỰ DO (CFS) CHO KHẨU TRANG VẢI, HÀNG MAY MẶC

 

1. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) cho khẩu trang vải là gì?

Giấy chứng nhận lưu hành tự do là văn bản chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho thương nhân xuất khẩu hàng hóa để chứng nhận hàng hóa đó được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.
Giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho khẩu trang vải là sự ghi nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc sản phẩm khẩu trang vải này đã thực hiện thủ tục công bố tại thị trường Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. Ở đây, cơ quan có thẩm quyền ghi nhận là Bộ Công Thương và việc ghi nhận rằng khẩu trang vải này đã được đánh giá chứng nhận hợp quy tại tổ chức chứng nhận hợp quy đủ thẩm quyền và đã thực hiện thông báo về việc đánh giá chứng nhận hợp quy sản phẩm này lên trên Sở Công thương nơi công ty dặt trụ sở
2. Vì sao cần thực hiện thủ tục xin chứng nhận lưu hành tự do cho khẩu trang vải?
Cùng với nhu cầu sử dụng khẩu trang ngày càng lớn của các nước trên thế giới thì nhu cầu xuất khẩu khẩu trang của các thương nhân Việt Nam cũng tăng dần theo. Thương nhân muốn xuất khẩu khẩu trang vải thông thường thì cần thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do cho sản phẩm này. Khi có giấy chứng nhận lưu hành tự do cho khẩu trang vải, đồng nghĩa với việc thương nhân có căn cứ pháp lý rõ ràng để xuất khẩu khẩu trang vải thông thường ra nước ngoài
Liên quan đến việc xuất khẩu hàng hóa thì có hai vấn đề cần quan tâm là đối tác nước ngoài yêu cầu giấy tờ và hải quan yêu cầu giấy tờ.
– Về mặt hải quan, không bắt buộc phải có giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS theo quy định tại : Điều 10, Điều 11, Nghị định 69/2018/NĐ-CP không có quy định DN phải nộp, xuất trình CFS cho cơ quan hải quan khi làm thủ tục hải quan, giảm bớt thủ tục, chi phí cho DN. Đồng thời, tại khoản 5, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực từ 5/6/2018 (sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC) nêu rõ, CFS không phải là chứng từ phải nộp trong hồ sơ hải quan đối với hàng hóa XNK.
– Về phần đối tác thì thông thường các đối tác bên nước ngoài đặc biệt là các thị trường lớn thông thường hay yêu cầu đối với doanh nghiệp Việt Nam khi xuất khẩu hàng hóa sang bên nước họ cần phải có đủ bộ hồ sơ giấy tờ để chứng minh nguồn gốc và pháp lý của hàng hóa và yêu cầu về giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho khẩu trang vải cũng không phải là ngoại lệ. Chính vì vậy, việc thực hiện thủ tục xin giấy chứng lưu hành tự do CFS cho khẩu trang vải là cần thiết còn trong trường hợp nếu đối tác không yêu cầu thì hoàn toàn cũng không nhất thiết phải xin giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho khẩu trang vải.
3. Hồ sơ thực hiện thủ tục xin giấy chứng nhận lưu hành tự do CFS cho khẩu trang vải
– Văn bản đề nghị cấp CFS nêu rõ tên hàng, mã HS của hàng hóa, số chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm hoặc số đăng ký, số hiệu tiêu chuẩn (nếu có), thành phần hàm lượng hợp chất (nếu có), nước nhập khẩu hàng hóa: 1 bản chính, thể hiện bằng tiếng Việt và tiếng Anh
– Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 01 bản sao y
– Danh mục các cơ sở sản xuất (nếu có), bao gồm tên, địa chỉ của cơ sở, các mặt hàng sản xuất để xuất khẩu: 1 bản chính.
– Bản tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa kèm theo cách thể hiện (trên nhãn hàng hóa hoặc trên bao bì hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa): 1 bản sao có đóng dấu của thương nhân.
– Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT : 01 bản sao y
– Quyết định cấp giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn QCVN 01:2017/BCT: 01 bản sao y
– Kết quả thử nghiệm: 01 bản sao y
 
Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.
 
error: Content is protected !!