Ủy quyền thực hiện Nhập khẩu Thiết bị y tế, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm được không?

 

Liệu có thể ủy quyền Công bố, Lưu hành, Phiếu tiếp nhận hàng Thiết bị y tế, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm cho doanh nghiệp khác nhập khẩu hay không?

Nếu có, Uỷ quyền giấy tờ của Công ty A cho Công ty B thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm bằng cách nào?

1. Trang thiết bị y tế

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 47 – Nghị định 98/2021/NĐ của chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

“2. Tổ chức, cá nhân thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế đã có số lưu hành phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là chủ sở hữu số lưu hành hoặc có giấy ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành. Chủ sở hữu số lưu hành khi ủy quyền cho cơ sở nhập khẩu thực hiện việc nhập khẩu trang thiết bị y tế phải đồng thời gửi văn bản ủy quyền đó cho cơ quan cấp số lưu hành và cơ quan hải quan;”

Bên cạnh đó, Theo khoản 1, Điều 21, Nghị định 98/2021/NĐ-CP:

“1. Số lưu hành của trang thiết bị y tế là:

  1. a) Số công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A, B;
  2. b) Số giấy chứng nhận đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D.”

Vì vậy, Doanh nghiệp có thể ủy quyền Công bố A,B hoặc Lưu hành C;D cho công ty khác thực hiện nhập khẩu TTBYT

2. Thực phẩm chức năng

Theo khoản 3, Điều 3 – Nghị định 15/2018/NĐ-CP về Hướng dẫn luật An toàn thực phẩm:

“5. Chủ hàng là tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa trong các hồ sơ công bố/tự công bố sản phẩm hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền thực hiện việc nhập khẩu, xuất khẩu sản phẩm thực phẩm.”

Vì vậy, Doanh nghiệp có thể ủy quyền, hoặc Doanh nghiệp có thể dùng ủy quyền số công bố/tự công bố để thực hiên nhập khẩu Thực phẩm chức năng

3. Mỹ phẩm

Theo quy định tại:

  • Thông tư 06/2011/TT-BYT  về quản lý mỹ phẩm
  • Thông tư 32/2019/TT-BYT sửa đổi Thông tư 06/2011/TT-BYT về quản lý mỹ phẩm

Không có quy định về việc có thể được ủy quyền số công bố mỹ phẩm trong hoạt động xuất nhập khẩu mỹ phẩm. Vì vậy, hiện nay không thể dùng ủy quyền để nhập khẩu mỹ phẩm.

Các anh/ chị cần tư vấn về dịch vụ nhập khẩu, Thủ tục hải quan và Đăng ký giấp phép chuyên ngành Y Tế, xin vui lòng liên hệ.

Mr. Khanh- 0984101111
————————————————————————————-

Mọi thắc mắc vui lòng xin liên hệ:

Mr. Khanh- 0984101111 (zalo/tel/phone)

error: Content is protected !!