ỦY QUYỀN THỰC HIỆN NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A

ỦY QUYỀN THỰC HIỆN NHẬP KHẨU TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LOẠI A
ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƠN VỊ ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN NHẬP KHẨU LÀ GÌ????
 
– Số lưu hành của trang thiết bị y tế là: Số phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A
– Đối với trang thiết bị y tế được phân loại thuộc loại A: Chỉ được nhập khẩu sau khi đã có phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng do Sở Y tế các tỉnh, thành phố cấp
– Điều kiện:
+) Là chủ sở hữu số lưu hành hoặc có giấy ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành.
+) Chủ sở hữu số lưu hành khi ủy quyền cho cơ sở nhập khẩu thực hiện việc nhập khẩu trang thiết bị y tế phải đồng thời gửi văn bản ủy quyền đó cho cơ quan cấp số lưu hành và cơ quan hải quan;
– HỒ SƠ NHẬP KHẨU NHƯ SAU:
Ngoài hồ sơ hải quan, đơn vị nhập khẩu khi thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế phải cung cấp thêm các tài liệu sau:
– Bản phân loại trang thiết bị y tế theo mẫu quy định
– Bản công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A
– Giấy ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành (trong trường hợp đơn vị nhập khẩu không phải là chủ sở hữu số lưu hành).
ASCTRANS – CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP
1. Giấy phép Thiết bị y tế
– Phân loại Thiết bị y tế
– Xin giấy phép nhập khẩu TT30, Đăng ký lưu hành
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố đủ điều kiện sản xuất
– Công bố mua bán TTBYT loại B,C,D
2. Dịch vụ logistics, hải quan, xử lý hàng mẫu nhập khẩu
(Liên hệ: Ms Liên 0357.466.411

*Mail: liengt@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!