CV 8181/TCHQ-TNXK HƯỚNG DẪN VỀ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHẬP KHẨU BƠM KIM TIÊM DÙNG TRONG Y TẾ

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8181/TCHQ-TXNK
V/v thuế giá trị gia tăng

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2310/HQHCM-TXNK ngày 14/08/2020 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc thực hiện chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với kim tiêm dùng trong y tế, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% như sau:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế.”

Căn cứ Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam của Bộ Tài chính thì mặt hàng kim tiêm, bơm tiêm được quy định như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất (%)

 

Bơm tiêm, kim tiêm, ống thông, ống dẫn lưu và loại tương tự

 

9018.31

— Bơm tiêm, có hoặc không có kim tiêm:

 

9018.31.10

— Bơm tiêm dùng một lần

5

9018.31.90

 Loại khác

5

9018.32.00

— Kim tiêm bằng kim loại và kim khâu vết thương

5

9018.39

 Loại khác

 

Như vậy, tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC đã quy định cụ thể thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với mặt hàng kim tiêm bằng kim loại và bơm tiêm (không có kim tiêm).

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu kim tiêm dùng trong y tế (không có bơm tiêm) hoặc bơm tiêm (không có kim tiêm) được áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng 5% như với bơm kim tiêm quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

error: Content is protected !!