VƯỚNG MẮC VỀ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA – EVFTA

VƯỚNG MẮC VỀ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA – EVFTA 

 

1. Làm thế nào để doanh nghiệp kiểm tra được mã REX mà nhà xuất khẩu thuộc thành viên EVFTA cung cấp trên commercial invoice là đúng hoặc hợp lệ để được Hải quan chấp nhận được hưởng ưu đãi trước khi nộp hồ sơ NK đến cơ quan hải quan?

 

=> Trả lời: Để kiểm tra tính hợp lệ của mã số REX, doanh nghiệp truy cập vào địa chỉ: https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/rex_validation.jsp?lang=en

 

2.

2.1 Trường hợp trị giá đơn hàng dưới 6000 euro, không có mã REX thì C/O có được hưởng ưu đãi?

2.2 Nhà xuất khẩu thuộc liên minh châu Âu chưa có số REX, lô hàng xuất khẩu nhỏ hơn 6.000 euro, nhà xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử thì trường hợp này có ký tên, đóng dấu hay không? Nếu người xuất khẩu không chấp nhận gửi hóa đơn có ký tên, đóng dấu thì doanh nghiệp phải làm gì để được hưởng ưu đãi thuế?

 

=> Trả lời: Theo hướng dấn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 7735/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2020 thì đối với khai báo xuất xứ của doanh nghiệp chưa đăng ký mã số REX của các lô hàng có trị giá không vượt quá 6.000 euro thì cần phải có chữ ký tay của người xuất khẩu trên chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa và hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện quy định về xuất xứ tại Thông tư só 11/2020/TT-BCT.

 

3. Công ty nhập khẩu hàng hóa từ Châu Âu. Hàng nhập khẩu ưu đãi theo Hiệp định EVFTA, Hải quan yêu cầu cung cấp số tự chứng nhận xuất xứ và hóa đơn gốc có ký tên và đóng dấu của người xuất khẩu, tuy nhiên người xuất khẩu sử dụng hóa đơn điện tử thì việc nộp hóa đơn gốc có ký tên và đóng dấu có cần thiết không?

 

=> Trả lời: Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4, điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư số 38/2018/TT-BCT thì chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa nộp trong bộ hồ sơ hải quan ở dạng chứng từ giấy, bản chính.

Tuy nhiên, có một số doanh nghiệp nhập khẩu nộp chứng từ tự chứng nhận xuất xứ được người xuất khẩu phát hành dưới dạng điện tử và gửi qua mạng cho người nhập khẩu. Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ chỉ mang lời văn tự chứng nhận xuất xứ, không có chữ ký của người xuất khẩu và mang tên người khai báo xuất xứ. Do đó, để tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, Cục Hải quan TP Đà Nẵng đã báo cáo Tổng cục Hải quan và sẽ trả lời doanh nghiệp ngay khi nhận được hướng dẫn từ Tổng cục Hải quan.

 

4. Đối với hàng hóa nhập khẩu từ EU, có trung chuyển qua nước thứ 3 (không phải thành viên EVFTA) do không có đường bay thẳng thì để chứng minh hàng hóa không đổi xuất xứ, doanh nghiệp phải nộp thêm chứng nhận của hãng vận tải là đủ có đúng không? (hàng hóa không lưu kho, gia công hay chia nhỏ ở nước quá cảnh)

 

=> Trả lời: Các quy định về vận tải trực tiếp, các trường hợp phải nộp chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp được quy định tại Điều 18 Thông tư số 38/2018/TT-BCT ngày 20/01/2018 của Bộ Tài chính. Theo đó, để chứng minh vận tải trực tiếp, người khai hải quan phải nộp một trong các chứng từ sau: Giấy xác nhận của chính cơ quan, tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàng nhập khẩu chứng minh hàng hóa quá cảnh là cần thiết vì lý do địa lý hoặc do các yêu cầu có liên quan trực tiếp đến vận tải; hàng hóa không trải qua bất kỳ công đoạn nào ngoài việc dỡ hàng và bốc lại hàng hoặc những công việc cần thiết để bảo quản hàng hóa trong điều kiện tốt. Đối với giấy xác nhận phát hành bởi Công ty con, Chi nhánh hay đại lý của Công ty vận tải, tổ chức phát hành vận đơn cho lô hàng tại Việt Nam thì cần thêm Giấy ủy quyền của chính hãng vận tải (01 bản chụp)

error: Content is protected !!