Uỷ quyền của Công ty A cho Công ty B thực hiện nhập khẩu Thiết bị y tế, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm

Uỷ quyền giấy tờ của Công ty A cho Công ty B thực hiện nhập khẩu trang thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm bằng cách nào, Mẫu ủy quyền ra sao liên hệ Em Liên 0357.466.411 hỗ trợ tư vấn cụ thể

Ủy quyền số công bố, số lưu hành thiết bị y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm của Công ty A cho Công ty B, để công ty B đứng ra nhập khẩu được không?

1/ Đối với thiết bị y tế

Công ty A có thể ủy quyền cho Công ty B đứng ra nhập khẩu khi Công ty A có số lưu hành trang thiết bị y tế.

Số lưu hành là:

– Số công bố tiêu chuẩn áp dụng TTBYT loại A

– Số đăng ký lưu hành TTBYT loại B,C,D

(Căn cứ Công văn số 3593/BYT-TB-CT)

—> Hồ sơ nhập khẩu: Ngoài Bộ chứng từ hồ sơ hải quan (gồm invoice, packing list, CO (nếu có), CQ (nếu có), Hợp đồng thương mại, Vận đơn), cần kèm Giấy ủy quyền của chủ sở hữu số lưu hành.

2/ Đối với hàng TPCN

Công ty A có thể ủy quyền Số công bố sản phẩm cho công ty B tự đứng ra nhập khẩu

3/ Đối với hàng Mỹ phẩm

KHÔNG được phép ủy quyền Số công bố sản phẩm

4/ Giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế:

KHÔNG được phép ủy quyền giây phép nhập khẩu của Công ty A cho Công ty B

ASC TRANS – HỖ TRỢ LOGISTICS + THỦ TỤC CÁC HÀNG THIẾT BỊ Y TẾ/ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG/ MỸ PHẨM

  1. Giấy phép Thiết bị y tế

– Phân loại Thiết bị y tế

– Xin giấy phép nhập khẩu TT30, Đăng ký lưu hành

– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố đủ điều kiện sản xuất

– Công bố mua bán TTBYT loại B,C,D

  1. Giấy phép Thực phẩm chức năng + mỹ phẩm + sữa nhập khẩu

– Công bố Thực phẩm chức năng, Công bố mỹ phẩm

-Công bố sữa nhập khẩu

– Đăng ký quảng cáo TPCN, tự công bố TPCN

  1. Dịch vụ logistics, vận chuyển quốc tế

– Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT, tư vấn CO miễn thuế hàng y tế, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm

– Hải quan, vận chuyển quốc tế, trucking nội địa

☎ Liên hệ: Ms Liên 0357.466.411 (Zalo/Tel/Viber)
📩Mail: liengt@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!