Hải quan trả lời về thủ tục nhập khẩu sữa, nho sấy kho

Kính gửi: Công ty TNHH TMDV Trung Dũng.
(Địa chỉ: 11C6 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM)

 

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận công văn số 10/TD/2017 ngày 13/11/2017 của Công ty về việc thủ tục nhập khẩu sữa, nho sấy khô. Liên quan đến vấn đề doanh nghiệp đã nêu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

1/ Chính sách nhập khẩu:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm thì: “Tất cả các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm khi nhập khẩu vào Việt Nam phải kiểm tra tại cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyển do các Bộ quản lý ngành chỉ định…”. Như vậy, đối với mặt hàng nhập khẩu của Doanh nghiệp, khi nhập khẩu vào Việt Nam phải thực hiện kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ quan kiểm tra nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm trên cạn thì sản phẩm Sữa tươi, sữa chua, bơ, pho mát, sữa hộp, sữa bột thuộc diện phải kiểm dịch động vật.

Căn cứ Quyết định số 3648/QĐ-BCT ngày 8/9/2016 của Bộ Công Thương về việc công bố Danh mục sản phẩm hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra việc đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương thì mặt hàng sữa bột đóng hộp thuộc diện phải kiểm tra an toàn thực phẩm trước khi thông quan.

Mặt hàng nho sấy khô khi nhập khẩu thuộc đối tượng phải kiểm dịch thực vật theo Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 về ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

Thủ tục đăng ký, khai hải quan thực hiện theo Điều 16, Điều 18 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

2/ Chính sách thuế:

Khi nhập khẩu các mặt hàng nêu trên, doanh nghiệp kê khai thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật thuế giá trị gia tăng hiện hành.

3/ Nếu mặt hàng nhập khẩu của doanh nghiệp chứa, mang những yếu tố thuộc đối tượng bảo hộ sở hữu trí tuệ thì doanh nghiệp phải tuân thủ theo pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ theo quy định hiện hành.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh phúc đáp để Công ty biết, thực hiện.

ASC TRANS – HỖ TRỢ FULL THỦ TỤC THIẾT BỊ Y TẾ/ TPCN/ MỸ PHẨM

☎ Liên hệ: Ms Liên 0357.466.411 (Zalo/Tel/Viber)
📩Mail: liengt@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!