Khai CMND trên tờ khai nhập khẩu trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

4090/TCHQ-GSQL ngày 19/08/2021: Khai CMND trên tờ khai nhập khẩu trị giá thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh

Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ Thần Tốc.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 67/CV-TGĐ ngày 13/8/2021 của Công ty cổ phần Công nghệ Thần tốc vướng mắc thực hiện công văn số 3923/TCHQ-GSQL ngày 6/8/2021 đối với việc khai số chứng minh nhân dân hoặc số của giấy tờ khác có giá trị tương đương. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Căn cứ theo quy định tại phần A mục II Phụ lục II Danh mục II Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 về các chỉ tiêu thông tin khai báo đối với tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trị giá thấp hướng dẫn nhập chỉ tiêu mã người nhập khẩu: Người nhập khẩu là cá nhân thì doanh nghiệp chuyển phát nhanh nhập số chứng minh thư nhân dân hoặc số thẻ căn cước (nếu có).
Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 05/1999/NĐ-CP ngày 3/2/1999 về chứng minh nhân dân thì đối tượng được cấp chứng minh nhân dân là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên.
Vì vậy, trong trường hợp người mua hàng trên các sàn giao dịch thương mại điện tử dưới 14 tuổi thì không phải khai số chứng minh thư nhân dân hoặc số của giấy tờ khác có giá trị tương đương trên tờ khai hải quan.
Tổng cục Hải quan trả lời để Quý Công ty biết và thực hiện.
Tư vấn: Ms Huyền – 035.809.7070
Mail: huyenntt@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!