CÔNG VĂN CỦA HẢI QUAN VỀ TRIỂN KHAI THỦ TỤC CỦA BỘ Y TẾ TRÊN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

CÔNG VĂN 4197/TCHQ-CNTT CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ TRIỂN KHAI THỦ TỤC CỦA BỘ Y TẾ TRÊN CƠ CHẾ MỘT CỬA QUỐC GIA

 

Triển khai các thủ tục của BYT trên Cơ chế một cửa quốc gia

 

– Từ 1/9/2021 đến hết 30/9/2021:

1. Cấp GPNK trang TBYT

2. Cấp GPNK trang TBYT có chứa tiền chất ma tuý và tiền chất

3. Cấp GPNK nguyên liệu sx trang TBYT có chứa tiền chất ma tuý và tiền chất

4. Cấp GPXK trang TBYT có chứa tiền chất ma tuý và tiền chất, nguyên liệu sx trang TBYT có chứa tiền chất ma tuý và tiền chất

5. Cấp mới số lưu hành đối với trang TBYT đã có quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

 

– Từ 1/10/2021, tất cả các doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chính thức thực hiện 5 thủ tục hành chính nêu trên theo Cơ chế một cửa quốc gia

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để đươc tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

 

 

1 cửa

1 cửa 2

error: Content is protected !!