C/O ĐIỆN TỬ CÓ BẮT BUỘC ĐÍNH KÈM LÊN V5 KHÔNG?

C/O ĐIỆN TỬ CÓ BẮT BUỘC ĐÍNH KÈM LÊN V5 KHÔNG?’

 

 

 

     Theo Công văn số 713/TCHQ-GSQL V/v chấn chỉnh việc gửi kèm bản scan Giấy chứng nhận xuất xứ. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện:

 

1. Rà soát các tờ khai hải quan đã thông quan và được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng chưa đính kèm bản scan của C/O để yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan. Báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 08/03/2021.

 

2. Chấn chỉnh công thức đã tiếp nhận, xử lý các tờ khai nhập khẩu không đính kèm bản scan C/O để đảm bảo thực hiện việc khai, nộp hồ sơ hải quan theo quy định. 

 

bắt buộc đính kèm CO điện tử lên v5

error: Content is protected !!