CÁC THÔNG TIN BẮT BUỘC THỂ HIỆN TRÊN NHÃN HÀNG HÓA

Theo Điều 10, Nghị Định 43/2017/NĐ-CP, nhãn hàng hóa bắt buộc cần thể hiện các thông tin sau:
a. Tên hàng hóa
– Tên hàng hóa phải ở vị trí dễ thấy, dễ đọc trên nhãn hàng hóa. Chữ viết tên hàng hóa phải là chữ có kích thước lớn nhất so với các nội dung bắt buộc khác trên nhãn hàng hóa.
– Tên hàng hóa ghi trên nhãn do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa tự đặt. Tên hàng hóa không được làm hiểu sai lệch về bản chất, công dụng và thành phần của hàng hóa.
– Trường hợp tên của thành phần được sử dụng làm tên hay một phần của tên hàng hóa thì thành phần đó bắt buộc phải ghi định lượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 của Nghị định này.

b. Tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa
– Tên riêng của tổ chức, cá nhân và địa danh ghi trên nhãn hàng hóa không được viết tắt
– Hàng hóa được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế được nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất gắn với xuất xứ của hàng hóa đó và ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế.
– Hàng hóa của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng trực tiếp cho thương nhân nước ngoài nhập khẩu hàng hóa vào Việt Nam thì ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân làm đại lý bán hàng hóa đó
– Hàng hóa được một tổ chức, cá nhân nhượng quyền về nhãn hàng hóa thì ngoài việc thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này còn phải ghi thêm tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhượng quyền

Do đó, Doanh nghiệp cần ghi chú đầy đủ thông tin Nhà sản xuất, Chủ sở hữu, Nhà nhập khẩu, Nhà phân phối trên nhãn.

Chú ý, Trước thông tin công ty nhập khẩu, cần phải có chữ: “Nhà Nhập Khẩu”, không được viết tên công ty không. Nếu chỉ viết công ty mà thiếu chữ Nhà Nhập Khẩu sẽ gây ra hiểu nhầm đó là nhà sản xuất.

c. Xuất xứ hàng hóa (điều 15 NĐ 43/2017/NĐ-CP)
Cách ghi xuất xứ hàng hóa được quy định như sau: Ghi cụm từ “sản xuất tại” hoặc “chế tạo tại”, “nước sản xuất”, “xuất xứ” hoặc “sản xuất bởi” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa đó.
– Sản xuất tại: produced in
– Chế tạo tại: manufactured in

– Nước xuất xứ: made in
– Xuất xứ: origin
– Sản xuất bởi: produced by

Chú ý: Doanh nghiệp chú ý Không viết tắt tên nước

d. Các nội dung khác
Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
Doanh nghiệp nhập khẩu chú ý đọc chi tiết phụ lục I để biết chi tiết cách thể hiện Nhãn hàng hóa theo tính chất mỗi loại hàng
Ngoài ra có thể in thêm 1 số thông tin khác lên nhãn theo Điều 18 NĐ 43/2017/NĐ-CP.

===========================================
Anh/chị cần tư vấn thuế suất nhập khẩu, thuế GTGT, hướng dẫn hồ sơ xin GPNK, hỗ trợ thủ tục nhập khẩu và vận chuyển EXW, FOB hàng TBYT, TPCN, mỹ phẩm vui lòng liên hệ em để được hỗ trợ.
Contact:
☎️ Mob: 0967478956 (zalo) – Ms Yến
Mail: yennt@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!