ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

1. Thành phần hồ sơ đăng ký quảng cáo

a) Đơn đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo theo Mẫu số 10 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này;

b) Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Bản công bố sản phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

c) Mẫu nhãn sản phẩm (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

d) Đối với quảng cáo trên báo nói, báo hình thì phải có kịch bản dự kiến quảng cáo và nội dung dự kiến quảng cáo ghi trong đĩa hình, đĩa âm thanh; đối với quảng cáo trên các phương tiện khác thì phải có ma két (mẫu nội dung) dự kiến quảng cáo (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

đ) Đối với nội dung quảng cáo ngoài công dụng, tính năng của sản phẩm ghi trong bản công bố sản phẩm thì phải có tài liệu khoa học chứng minh (bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân);

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng.

2. Một số lưu ý

– trước mỗi công dụng sản phẩm trong hồ sơ đăng ký quảng cáo phải thêm cụm từ “hỗ trợ” trước mỗi công dụng của sản phẩm

– Quảng cáo tránh sử dụng hình ảnh vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

– Chú ý ngôn ngữ chữ viết trong hồ sơ quảng cáo


ASC TRANS – FULL DỊCH VỤ Y TẾ – THỰC PHẨM CHỨC NĂNG – MỸ PHẨM

1. Giấy phép Thiết bị y tế

 

 

– Phân loại Thiết bị y tế

 

 

– Xin giấy phép nhập khẩu TT30, Đăng ký lưu hành
– Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT loại A, công bố đủ điều kiện sản xuất – Công bố mua bán TTBYT loại BCD (Bắt buộc đối với cơ sở kinh doanh thiết bị y tế)

 

 

2. Giấy phép Thực phẩm chức năng + mỹ phẩm

 

 

– Công bố Thực phẩm chức năng hàng nhập khẩu và hàng SX trong nước, Công bố mỹ phẩm

 

 

– Đăng ký quảng cáo TPCN, tự công bố TPCN

 

 

3. Dịch vụ logistics, vận chuyển quốc tế

 

 

– Tư vấn thuế nhập khẩu, thuế VAT hàng y tế, thực phẩm chức năng 

 

☎️ Liên hệ (mob/zalo) 0357 466411 – Ms Liên

 

Mail: liengt@asctrans.com.vn

 

error: Content is protected !!