CHÍNH SÁCH THUẾ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU ĐỂ BẢO HÀNH

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 676/TCHQ-TXNK

V/v Chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu để bảo hành

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Công ty cổ phần TM DV Công nghệ Chân Trời

(Số 22 đường số 9, KDC Trung Sơn, ấp 4B, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn không số ngày 15/12/2020 của Công ty cổ phần TM DV Công nghệ Chân Trời đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với hàng bảo hành nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về trị giá tính thuế

Do công văn đề nghị của Công ty không kèm theo các chứng từ, tài liệu có liên quan đến nội dung phản ánh như: Hợp đồng mua bán hàng hóa; Bản thỏa thuận giữa hai bên liên quan đến chính sách bảo hành của Hãng (nếu có); hóa đơn thương mại; bảng kê chi tiết hàng hóa, vận đơn, chứng từ thanh toán của hàng hóa nhập khẩu và các tài liệu khác có liên quan, đề nghị Công ty bố sung các hồ sơ, tài liệu nêu trên để Tổng cục Hải quan có đủ cơ sở trả lời Công ty theo đúng quy định.

2. Về thuế GTGT

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

– Điều 2 quy định : Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này.

– Điều 4 quy định đối tượng không chịu thuế GTGT.

– Điều 9 quy định đối tượng áp dụng thuế suất 0%.

Theo đó, trường hợp Công ty nhập khẩu hàng mới về để thay thế hàng bảo hành bị lỗi thì hàng hóa nhập khẩu về để thay thế hàng bảo hành bị lỗi thuộc đối tượng chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần TM DV Công nghệ Chân Trời biết./.

error: Content is protected !!