Có được khai nợ mã rex và tự chứng nhận xuất xử hàng hóa cho lô hàng trên 6000 eur

HẢI QUAN TRẢ LỜI VỀ VIỆC KHAI NỢ MÃ REX VÀ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỬ

HÀNG HÓA CHO LÔ HÀNG TRÊN 6000 EUR

 

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xử hàng hóa nhập khẩu tại thời điểm làm thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo quy định tại hiệp định EVFTA, công ty phải khai chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xử trên tờ khai hải quan nhập khẩu và được khai bổ sung, nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn không qua 02 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu và trong thời hạn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xử hàng hóa.
Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.
error: Content is protected !!