CO mẫu E đứng tên người được ủy quyền – Công văn 4553/TCHQ

Tổng cục Hải Quan nhận được một số phản ảnh của Hải Quan địa  phương và doanh nghiệp về vướng mắc liên quan đến CO mẫu E trong trường hợp người được ủy quyền. Về vấn đề này, Tổng cục hải quan yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

  1. Đối với vướng mắc về CO thừa ủy quyền khi áp dụng Thông tư số 36/2010/TT-BTC, yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 5467/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2013 và công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2107 của Tổng cục hải quan.
  2. Đối với vướng mắc  về CO thừa ủy quyền khi áp dụng thông tư số 12/20219/TT-BTC ngày 30/7/2019

– Trường hợp nhà sản xuất của Trung quốc ủy quyền cho đại lý xuất khẩu mà CO mẫu E tuân thủ đúng quy định tại điểm 7 Phụ lục 2 thông tư 10/2019/TT-BTC ngày 30/7/2019 của Bộ công thương hướng dẫn mặt sau CO mẫu E quy định (cụ thể: nhà sản xuất của Trung quốc có thể khai báo thông tin tại ô số 11 và phải khai báo tên và địa chỉ của đại lý xuất khẩu tại ô số 7) thì cơ quan hải quan kiểm tra, xem xét và chấp nhân CO theo quy định nếu không có nghi ngờ gì khác về xuất xứ.

– Trường hợp nhà sản xuất của Trung quốc ủy quyền đại lý xuất khẩu mà CO mẫu E không đúng quy định tại điểm 7 phụ lục 2 thông tư 12/2019/TT-BTC ngày 30/7/2019 của Bộ công thương hướng dẫn mặt sau CO mẫu E quy định thì cơ quan hải quan từ chối CO mẫu E

Nhận được văn bản này, yêu cầu Cục hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị báo cáo để xuất gửi Tổng cục hải quan (Cục giám sát quản lý về hải quan) để có chỉ đạo

Liên hệ em Liên 0357466411 hỗ trợ nhập khẩu, vận chuyển từ A-Z hàng hóa về việt nam

☎ Liên hệ: Ms Liên 0357.466.411 (Zalo/Tel/Viber)
📩Mail: liengt@asctrans.com.vn

 

error: Content is protected !!