CƠ SỞ XÁC ĐỊNH MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

Danh sách các nước và vùng lãnh thổ đã có thỏa thuận MFN trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Đây là cơ sở để xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng có xuất xứ từ nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận MFN trong quan hệ thương mại với Việt Nam

Capture1

23

45

6

 

error: Content is protected !!