PHÂN TÍCH PHÂN LOẠI MẶT HÀNG LINH KIỆN VÒI NƯỚC, SEN TẮM

Kính gửi: Công ty TNHH Lixil Việt Nam.
(Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 20180410-2 ngày 10/4/2018 của Công ty TNHH Lixil Việt Nam vướng mắc phân loại mặt hàng linh kiện vòi nước, sen tắm. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 

1. Về thủ tục xác định mã số theo sản phẩm nguyên chiếc

Căn cứ Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, thì:

“1. Hàng hóa là những máy móc, thiết bị ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời thường do yêu cầu đóng gói, bảo quản hoặc vận chuyển thực hiện phân loại theo quy tắc 2a của 6 (sáu) quy tắc tổng quát giải thích Hệ thống HS.

Trường hợp hàng hóa được nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì người khai hải quan, cơ quan hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2, khoản 3 dưới đây.

2.  Thủ tục thực hiện đối với người khai hải quan:

a) Người khai hải quan thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị, sau đây gọi là Danh mục, bằng phương thức điện tử (theo mẫu số 03/DMTBĐKNK-TDTL/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) kèm theo 01 Phiếu theo dõi trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị (theo mẫu số 04/PTDTL-TBNC/2015 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này) trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên với Chi cục hải quan nơi thuận tiện nhất”.

Như vậy, để phân loại mặt hàng là các thiết bị, linh kiện ở dạng chưa lắp ráp hoặc tháo rời theo quy tắc 2a (theo mã số của sản phẩm nguyên chiếc), đối với trường hợp nhập khẩu từ nhiều nguồn, nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau thì doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký Danh mục các chi tiết, kinh kiện rời trước khi nhập khẩu lô hàng đầu tiên.

2. Về mã số của sản phẩm nguyên chiếc

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo kết cấu nhóm 84.81 “Vòi, van và các thiết bị tương tự dùng cho đường ống, thân nồi hơi, bể chứa hay các loại tương tự, kể cả van giảm áp và van điều chỉnh bằng nhiệt”,

Mặt hàng vòi hai đường nước đồng bộ cùng sen tắm thuộc mã số 8481.80.50 – – Van và vòi có khoang pha trộn lưu chất

Mặt hàng vòi đơn một đường nước, bằng đồng mạ crom niken, đường kính trong 1,4cm thuộc phân nhóm – – Loại khác, phân nhóm – – – Loại khác, mã số 8481.80.91 – – – – Vòi nước bằng đồng hoặc hợp kim đồng, có đường kính trong từ 2,5 cm trở xuống

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Lixil Việt Nam biết và thực hiện./.

error: Content is protected !!