CÔNG BỐ HỢP QUY THỨC ĂN THUỶ SẢN

CÔNG BỐ HỢP QUY THỨC ĂN THUỶ SẢN

thuc-an-thuy-san-banner

 

Ngày 07 tháng 8 năm 2019, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ký Thông tư số 07/2019/TT-BNNPTNT ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thức ăn thủy sản. Theo đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020, tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam phải được chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy:

 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn hỗn hợp (QCVN 02-31-1: 2019/BNNPTNT)

 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn bổ sung (QCVN 02-31-2: 2019/BNNPTNT)

 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn tươi, sống (QCVN 02-31-3:2019/BNNPTNT)

 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-1: 2019/BNNTPNT) Phần 1: Hoá chất, chế phẩm sinh học

 – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản (QCVN 02-32-2: 2020/BNNTPNT) Phần 2: Hỗn hợp khoáng (premix khoáng), hỗn hợp vitamin (premix vitamin)

 

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

– Tổ chức/cá nhân có liên quan đến hoạt động sản xuất, nhập khẩu thức ăn thuỷ sản dùng trong nuôi trồng thủy sản tại Việt Nam.

Lưu ý: QCVN 02-31-3: 2019/BNNPTNT không áp dụng đối với các Tổ chức/cá nhân tự sản xuất Thức ăn tươi, thức ăn sống để sử dụng nội bộ.

 

CÔNG BỐ HỢP QUY

– Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Kết quả chứng nhận của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật

– Đối với sản phẩm nhập khẩu: Kết quả chứng nhận hoặc giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc thừa nhận theo quy định của pháp luật

 

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP

– Đối với sản phẩm sản xuất trong nước: Thực hiện theo phương thức 1 (Thử nghiệm mẫu điển hình)

– Đối với sản phẩm nhập khẩu: Thực hiện theo phương thức 7 (Thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hoá)

 

TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC CÔNG BỐ HỢP QUY

– Chi cục thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của các tổ chức, cá nhân đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh tại địa phương. Hồ sơ công bố hợp quy bao gồm:

* Trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận (bên thứ 3):

  1. – Công văn đề nghị hợp quy
  2. – Đăng ký kinh doanh
  3. – Tiêu chuẩn cơ sở
  4. – Bản công bố hợp quy
  5. – Giấy chứng nhận hợp quy
  6. – Nhãn sản phẩm
  7.  

Quý doanh nghiệp đang sản xuất, nhập khẩu thức ăn thuỷ sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thuỷ sản hãy liên hệ ASC TRANS để sản phẩm được chứng nhận hợp quy, hướng dẫn công bố hợp quy tại Chi cục thuỷ sản các tỉnh thành theo quy định của Nhà nước. 

 

Mob: 0975462608 (zalo) – Ms Minh Anh

Mail: minhanhnt@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!