CÔNG VĂN 544/GSQL-GQ1 VỀ VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DINH DƯỠNG CÔNG THỨC

CÔNG VĂN 544/GSQL-GQ1 VỀ VƯỚNG MẮC TRONG VIỆC THỰC HIỆN THỦ TỤC HẢI QUAN

ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DINH DƯỠNG CÔNG THỨC

 

Kinh gửi: Hiệp hội Sữa Việt Nam

 

   Trả lời công văn ngày 27/CV-HHS ngày 17/03/2021 của Hiệp hội Sữa Việt Nam về phản ánh trong thực hiện thủ tục hải quan, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

 

   Theo hồ sơ gửi kèm thì sản phẩm nhập khẩu của doanh nghiệp là “Sản phẩm dinh dưỡng công thức Nestle Nam Supreme 1” thuộc trường hợp phải thực hiện đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định tại Điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ.

 

   Tại Điều 13 Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định sản phẩm đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm thì được miễn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm. Theo đó, khi làm thủ tục nhập khẩu, doanh nghiệp phải nộp “Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm” để thông quan hàng hóa,

 

   Đối với các trường hợp có sự thay đổi về thông tin sản phẩm, đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định 15/2018/NĐ-CP dẫn trên.

 

   Cục Giám sát Quản lý Hải quan trả lời để Hiệp hội Sữa được biết./.

 

sp sữa làm công bố tpcn

 

 

 

=> DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM PHẢI ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM TRƯỚC KHI NHẬP KHẨU:

– Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt.

– Sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

– Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dujng do Bộ Y tế quy định

error: Content is protected !!