CÔNG VĂN CỦA HẢI QUAN VỀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA

CÔNG VĂN 4440/TCHQ-GSQL CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN VỀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC

QUẢN LÝ, GIÁM SÁT HÀNG HÓA

 

Triển khai công tác đảm  bảo điều kiện, kiểm tra, giám sát hải quan tại cảng biển, cảng thủy nội địa, cảng hàng không quốc tế, cảng cạn (ICD), ga đường sắt liên vận chuyển quốc tế…

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

 

ktra 1

ktra 2

ktra 3

error: Content is protected !!