CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN NGÀY 01/04/2021 VỀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TÁI NHẬP SAU KHI TẠM XUẤT RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ SỬA CHỮA

CÔNG VĂN 1485/TCHQ-TXNK TỔNG CỤC HẢI QUAN NGÀY 01/04/2021 VỀ XÁC ĐỊNH TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA TÁI NHẬP SAU KHI TẠM XUẤT RA NƯỚC NGOÀI ĐỂ SỬA CHỮA

 

Vui lòng liên hệ Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

 

 

CV1485TCHQ2021 - xác định trị giá hải quan của hàng hóa tái nhập-1

error: Content is protected !!