CV Hải quan: Thủ tục nhập khẩu dây cáp điện

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6297/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục nhập khẩu dây cáp điện

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Dây và Cáp điện Wonderfil Việt Nam

(Lô XN21, KCN Đại An, KM51 Quốc lộ 5, Hải Dương)

Trả lời công văn số 150623/VWT-CV ngày 23/6/2015 của Công ty về đề nghị sử dụng kết quả kiểm tra chất lượng để thông quan mặt hàng dây cáp điện nhập khẩu, trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo luờng Chất lượng tại công văn số 1051/TĐC-HCHQ ngày 12/6/2015, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

  1. Dây cáp điện đã lắp sẵn đầu nối dùng để lắp nối trong các thiết bị điện là sản phẩm, hàng hóa hoàn chỉnh của một quá trình sản xuất, do đó không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 22/2011/TT-BKHCN (do đó doanh nghiệp không phải đăng ký kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu).
  2. Hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 được quản lý bằng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, do đó khi nhập khẩu hàng hóa doanh nghiệp phải đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh, thành phố.
  3. Dây điện bọc chất cách điện khác (không phải bọc nhựa PVC) thì không phải đăng ký kiểm tra chất lượng khi nhập khẩu. Doanh nghiệp phải thực hiện công bố tiêu chuẩn sản phẩm và ghi nhãn hàng hóa theo quy định trước khi đưa hàng hóa ra lưu thông trên thị trường.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty được biết và áp dụng khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa./.

  1. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

☎ Liên hệ: Ms Liên 0357.466.411 (Zalo/Tel/Viber)
📩Mail: liengt@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!