CV hải quan: Kiểm tra thực tế đối với linh kiện, phụ tùng điện tử thay thế

Ộ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 542/TCHQ-GSQL

V/v Kiểm tra thực tế đối với linh kiện, phụ tùng điện tử thay thế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2011

Kính gửi: Tập đoàn Dell Global B.V (chi nhánh Singapore)

(Đ/c: 180 Clemenceau Avenue; 06-01 Haw Par Centre, Singapore 239922)

Trả lời công văn không số đề ngày 27/11/2010 của Tập đoàn Dell Global B.V (chi nhánh Singapore) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Qua nghiên cứu nội dung trình bày và tài liệu gửi kèm cho thấy mặt hàng nhập khẩu của Tập đoàn Dell Global B.V (chi nhánh Singapore) gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh DHL đến Việt Nam để thay thế phục vụ việc sửa chữa notebook và laptop là linh kiện, phụ tùng điện tử được đựng trong các túi ESD trong suốt và có thể nhìn thấy mặt hàng bên trong. Tuy nhiên, thực tế công chức hải quan không xác định được chính xác tên hàng, số seri number (S/N); số part number (P/N) nếu như không mở túi ESD.

Để hỗ trợ cho việc kiểm tra thực tế các linh kiện, phụ tùng điện tử nêu trên mà không nhất thiết phải mở túi ESD thì các linh kiện, phụ tùng nhập khẩu của Tập đoàn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

– Bao bì (túi ESD) đóng gói trong suốt đảm bảo không mở túi ESD nhưng công chức hải quan vẫn xác định rõ nội dung linh kiện, phục tùng điện tử bên trong túi ESD.

– Tem nhãn bên ngoài túi ESD phải trùng với ký mã hiệu được dập/in trên linh kiện, phụ tùng.

– Nội dung khai hải quan về tên linh kiện, phụ tùng trên hồ sơ phải trùng khớp với thực tế linh kiện, phụ tùng nhập khẩu.

– Người khai hải quan có văn bản gửi Chi cục Hải quan (nơi làm thủ tục nhập khẩu) cam kết thực tế linh kiện, phụ tùng nhập khẩu đúng như nội dung đã khai hải quan trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu, tem nhãn dán bên ngoài túi ESD phải trùng với ký mã hiệu được dập/in trên linh kiện, phụ tùng điện tử; trường hợp vì lý do nào đó phải xuất trả linh kiện, phụ tùng điện tử đã nhập khẩu thì không được hoàn các loại thuế đã nộp.

– Trường hợp người khai hải quan và cơ quan Hải quan không thống nhất việc áp mã HS đối với linh kiện, phụ tùng điện tử thay thế nhập khẩu hoặc phát hiện hàng hóa nhập khẩu không đúng khai báo thì công chức hải quan có quyền mở túi ESD để kiểm tra thực tế nhằm xác định đúng tên hàng hoặc yêu cầu giám định hoặc xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Tập đoàn Dell Global B.V (chi nhánh Singapore) được biết và thực hiện./.

  1. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

☎ Liên hệ: Ms Liên 0357.466.411 (Zalo/Tel/Viber)
📩Mail: liengt@asctrans.com.vn
error: Content is protected !!