DANH MỤC HS CODE PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

DANH MỤC HS CODE PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH CỦA

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Thông tư 11/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/09/2021)

Hiệu lực ngày 06/11/2021

Thay thế Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ngày 29/10/2018

 

Vui lòng liên hê Ms Nhung – 0352.812.752 (Mob/Zalo) để được tư vấn và hỗ trợ cụ thể.

nn1

nn2

nn3

error: Content is protected !!