Phân loại, xử lý thuế mặt hàng Pediasure Grow & Gain dạng lỏng

4526/TCHQ-TXNK ngày 20/09/2021

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7942/HQHP-TXNK ngày 10/8/2021 của Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH Vinh Quang đối với tờ khai số 102968546224/A11/03EE ngày 05/1/2019 nhập khẩu mặt hàng hàng Pediasure Grow & Gain dạng lỏng. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan thì “Việc phân loại hàng hóa căn cứ vào hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu”

Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng căn cứ hồ sơ hải quan, tài liệu kỹ thuật và các thông tin về thành phần, tính chất lý, hóa, tính năng, công dụng của mặt hàng hàng Pediasure Grow & Gain dạng lỏng nhập khẩu tại tờ khai số 102968546224/A11/03EE ngày 05/1/2019, trường hợp đã đủ căn cứ xác xác định phân loại mặt hàng thuộc nhóm 22.02, phân nhóm 2202.99, mã số 2202.99.50 thì không xem xét chấp nhận đề nghị khai bổ sung sau thông quan của doanh nghiệp theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện.

 

Sản phẩm dinh dưỡng cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi thuộc danh mục hàng phải làm Công bố trước khi nhập

Sữa là một mặt hàng với chế độ dinh dưỡng đặc biệt giúp con người, đặc biệt là trẻ nhỏ trong quá trình phát triển về thể chất và trí não. Khi DN kinh doanh mặt hàng này thì cần chú ý đến các vấn đề về công bố sản phẩm sữa

Theo điều 6 Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm:

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

  • Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dành cho chế độ ăn đặc biệt.
  • Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.
  • Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục được phép sử dụng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Như vậy, đối với sản phẩm sữa thuộc sản phẩm dinh dưỡng, đặc biệt sữa nhập khẩu dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi, thì DN phải đăng ký bản công bố sản phẩm sữa nhập khẩu với Cơ quan chức năng.

 1. Đối tượng cần công bố sữa nhập khẩu

  • Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm có đăng ký kinh doanh tại Việt Nam.
  • Đại diện công ty nước ngoài có sản phẩm thực phẩm vào kinh doanh tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.

2. Hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với sản phẩm nhập khẩu gồm

  • Bản công bố sữa nhập khẩu theo mẫu quy định;
  • Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung đảm bảo an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);
  • Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp Iso 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);
  • Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân ).

Chú ý:

Các tài liệu trong hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm phải được thể hiện bằng tiếng Việt; trường hợp có tài liệu bằng tiếng nước ngoài thì phải được dịch sang tiếng Việt và được công chứng. Tài liệu phải còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

error: Content is protected !!