DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ƯU TIÊN CẤP NHANH SỐ LƯU HÀNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 MỚI NHẤT

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ ƯU TIÊN CẤP NHANH SỐ LƯU HÀNH PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID 19 MỚI NHẤT
Thông tư 13/2021 BYT mới kí ngày 16/09/2021
Anh chị cần full thông tư hay cần tư vấn về Lưu hành TBYT ib zalo em Huyền Như 0368907239 (zalo/tel)
Thông tư Hướng dẫn một số nội dung sau:
– Điều kiện áp dụng hình thức cấp số lưu hành
– Quy định về số lưu hành
– Hồ sơ đăng ký số lưu hành
– Quy định về việc nhập khẩu trang thiết bị viện trợ phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
– Danh mục trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19 được cấp nhanh số lưu hành
DANH MỤC
error: Content is protected !!