Kết quả xác định trước mã số “Tủ ấm lạnh Cooling incubator”

Tủ ấm lạnh hay còn gọi là tủ ấm Bod là loại tủ ấm được sử dụng phổ biến trong các phòng nuôi cấy vi sinh vật. Loại tủ ấm này không những có hệ thống sinh nhiệt để làm ấm môi trường mà còn có hệ thống làm lạnh để duy trì nhiệt độ thấp hơn như 20-25 độ C. Tủ ấm này chủ yếu sử dụng để nuôi cấy nấm mốc và nấm sợi.

4433/TB-TCHQ ngày 15/09/2021

THÔNG BÁO

Về kết quả xác định trước mã số

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

     Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 06 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2018/NĐ-CP ngày 21/01/2015;

Căn cứ Thông sư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/1/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 17/2021/TT_BTC ngày 26/2/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, đơn đề nghị số 01/2021–CHQ ngày 05/05/2021 của Công ty TNHH Hóa Việt, mã số thuế 0304453322 cung cấp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Xuất nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Tủ ấm lạnh

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Tủ tạo môi trường thích hợp dùng để lưu mẫu, sản phẩm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: KB 115.     Nhà sản xuất: Binder GmH-Đức

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: “Tủ ấm lạnh” (Cooling incubator)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: “Tủ ấm lạnh”, sử dụng điện áp 1~230V/50Hz, dùng để tạo môi trường nhiệt độ nóng/lạnh thích hợp (trong thang nhiệt từ -10 độ C đến 100 độ C) theo yêu cầu sử dụng của khách hàng để lưu mẫu, sản phẩm. Thiết bị có thể gia nhiệt đến 100 độ C nhờ điện trở gia nhiệt được đốt nóng bằng dòng điện và làm lạnh tới -10 độ C nhờ máy nén gas lạnh. Lĩnh vực ứng dụng: sử dụng trong phòng thí nghiệm, phòng nghiên cứu, phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm, QA, QC, KCS.

Ký, mã hiệu, chủng loại: KB 115.     Nhà sản xuất: Binder GmbH-Đức

Thuộc nhóm 84.19 “Thiết bị cho phòng thí nghiệm hoặc máy, thiết bị, gia nhiệt bằng điện hoặc không bằng điện (trừ lò luyện, nung, sấy và các thiết bị khác thuộc nhóm 85.14) để xử lý các loại vật liệu bằng quá trình thay đổi nhiệt như làm nóng, nấu, rang, chưng cất, tinh cất, sát trùng, phun hơi nước, sấy, làm bay hơi, làm khô, ngưng tụ, hoặc làm mát trừ các loại máy hoặc thiết bị dùng cho gia đình; thiết bị đun nước nóng nhanh hoặc thiết bị đun chứa nước nóng, không dùng điện” , phân nhóm “- Máy và thiết bị khác” , phân nhóm 8419.89 “- – Loại khác” , phân nhóm ” – – – Hoạt động bằng điện” , mã số 8419.89.19 ” – – – – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Hóa Việt biết và thực hiện./.

 

Tư vấn: 035.809.7070 (Huyền)

Mail: huyenntt@asctrans.com.vn

error: Content is protected !!